Jak UE walczy ze zmianami klimatu?

Walka z zmianami klimatycznymi to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy świat. Troska o środowisko i przyszłość planety leży zarówno w interesie poszczególnych krajów, jak i całych wspólnot międzynarodowych. Unia Europejska od lat zajmuje ważne miejsce na mapie globalnych wysiłków na rzecz ochrony klimatu. Dzięki ambitnym celom, innowacyjnym rozwiązaniom i zbiorowemu zaangażowaniu, UE stara się przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatycznym i podążać w kierunku zrównoważonej przyszłości. W tym kontekście warto bliżej przyjrzeć się strategiom i działaniom, jakie Unia Europejska podjęła, aby osiągnąć te ambitne cele.

Europejski zielony ład

Podstawą działań UE w walce ze zmianami klimatycznymi jest Europejski Zielony Ład. Ta kompleksowa strategia ma na celu transformację państw członkowskich w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 roku. Europejski Zielony Ład obejmuje szeroki zakres działań, od ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przez inwestycje w ekologiczne technologie, po promowanie zrównoważonego rolnictwa i zwiększenie efektywności energetycznej.

Ustawa o klimacie

Uchwalenie Europejskiej Ustawy o Klimacie to kolejny krok na drodze do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Ustawa ta ustanawia wiążące cele redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku, a także dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy wieku. Jest to przełomowe prawodawstwo, które stawia Unię Europejską na czele globalnych wysiłków na rzecz ochrony klimatu.

System handlu uprawnieniami do emisji (eu ets)

Jednym z kluczowych narzędzi, jakie UE wykorzystuje do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jest system handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS. System ten nakłada limit na łączną ilość pewnych gazów, które mogą być emitowane przez zakłady przemysłowe, elektrownie czy linie lotnicze, a następnie pozwala na handel tymi uprawnieniami. Idea jest taka, by stworzyć bodziec ekonomiczny do redukcji emisji poprzez inwestowanie w zielone technologie.

Inwestycje w innowacje i rozwój technologii

UE inwestuje również w badania i innowacje technologiczne mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi. Inicjatywy takie jak Horyzont 2020 czy Horyzont Europa finansują projekty odpowiadające na kluczowe wyzwania klimatyczne, popierają rozwój czystej energii i wspierają przejście na niskoemisyjne źródła energii. Te inwestycje są niezbędne do znalezienia nowych rozwiązań, które umożliwią Europie i światu zredukowanie śladu węglowego.

Wpriorytetyzowanie działań na rzecz klimatu w budżecie ue

Budżet UE na lata 2021-2027 przyjmuje bezprecedensowe założenie, aby przeznaczyć znaczną część środków na działania klimatyczne. Cel stanowi przekierowanie co najmniej 30% środków na inicjatywy i projekty związane z ochroną klimatu i środowiska, co oznacza, że wysiłki na rzecz klimatu staną się centralnym elementem wszystkich polityk unijnych.

Internacjonalna współpraca na rzecz klimatu

Wiedząc, że zmiany klimatyczne są wyzwaniem globalnym, UE aktywnie promuje międzynarodową współpracę i działania na rzecz ochrony klimatu. Odgrywa kluczową rolę w ramach Porozumienia Paryskiego, dążąc do ograniczenia globalnego ocieplenia i wspierając kraje trzecie w ich wysiłkach klimatycznych. UE jest również inicjatorem „Europejskiego Zielonego Ładu na świecie” – planu wspierającego zieloną transformację poza granicami Europy.

Unia Europejska wytyczyła ambitną ścieżkę w walce ze zmianami klimatycznymi, stawiając na zrównoważony rozwój i innowacje. Mimo że droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest jeszcze długa, zaangażowanie i polityki UE wskazują kierunek, który może zainspirować inne regiony i kraje do podjęcia podobnych wysiłków na rzecz ochrony naszej planety.