Czy rumunia jest w unii europejskiej?

Rumunia to piękne państwo europejskie, z dostępem do Morza Czarnego. Od 16 lat kraj jest częścią Unii Europejskiej, wzbogacając Sojusz o swoje naturalne bogactwa, bogatą kulturę i historię. Rumunia Unia Europejska zapewnia chociażby ujednoliconą opiekę lekarską na mocy EKUZ. Niestety państwo nadal nie należy do strefy Schengen, co wiąże się z kontrolą przy wjeździe do niego.

Czy Rumunia jest w Unii Europejskiej

Rumunia przystąpiła do Sojuszu wspólnie z Bułgarią w 2007 roku. Jest więc państwem należącym do UE i posiada prawa i obowiązki, które z tego wynikają. Dotyczy to przede wszystkim prawodawstwa, które tworzy Parlament Europejski. Poszczególne kraje członkowskie ujednolicają swoje przepisy, dostosowując je do wytycznych uchwalonych przez PE. Jako członek Unii Rumunia ma w europejskim parlamencie swoich przedstawicieli. Ma więc głos w ważnych dla Europy kwestiach. Przed wyjazdem do Rumunii dobrze jest załatwić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest uznawana w każdym państwie członkowskim. EKUZ Rumunia daje bezpłatny dostęp do publicznych przychodni i szpitali w tym kraju. 

Rumunia zasady wjazdu

Niestety kraj ten nadal nie zalicza się do członków strefy Schengen, czyli obszaru wolnego od kontroli granicznych, mającego na celu scalenie Unii i zachowanie jej integracji terytorialnej. Strefa Schengen obowiązuje od 1995 roku i obejmuje 22 państwa. Rumunia jako kraj poza strefą nadal musi przestrzegać procedur sprawdzających osoby wjeżdżające do niej. Przy wjeździe należy okazać paszport (przy czym nie jest konieczna wiza) lub dowód osobisty. W kraju można zostać 90 dni, liczonych w ciągu pół roku od pierwszego wjazdu. Można też przejeżdżać przez kraj tranzytem. Mimo, że Rumunia nie jest w Schengen, to w państwie tym obowiązują już pewne procedury właściwe dla strefy np.

  • system Informacyjny Schenken, który pomaga walczyć z przestępczością zorganizowaną, w tym z handlem ludźmi czy nielegalną emigracją,
  • zasada non-refoulemen, która ma na celu chronić osoby prześladowane.

Najnowsze stanowisko Komisji Europejskiej

Rumunia w unii europejskiej ma przewagę nad innymi krajami aspirującymi do wejścia w strefę Schengen. Kwestia Rumunia strefa Schengen budzi jednak kontrowersje. Dołączenie do strefy blokują niestety niektóre kraje członkowskie. Przykładowo Holandia, Szwecja i Austria jeszcze w ubiegłym roku zawetowały decyzję o dołączeniu Rumunii do Schengen, argumentując to tym, że nie jest ona gotowa na odpowiednie zabezpieczenie granic i nie ma odpowiedniego przygotowania do zwalczania przestępczości wewnątrzwspólnotowej. Innego zdania jest Komisja Europejska, która wydała pozytywną opinię dotyczącą przyzwolenia Rumunii na pełne otwarcie granic. Państwo w ostatnich latach zadbało o pełną ochronę granic, uczestniczy w unijnej współpracy policyjnej, a jego gotowość potwierdziła pandemia i wojna na Ukrainie. Obydwa te wyzwania pokazały, że Rumunia doskonale radzi sobie z zapewnieniem integralności granic, a otwarcie ich nie przyniesie ze sobą niebezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie – scali Sojusz i wzmocni strefę Schengen.